Làm thế nào để có được video Facebook hoạt hình

1. Đi đến tài khoản facebook tiểu sử

2. Thực hiện theo các bước này
Cập nhật ảnh bìa > Chọn ảnh nghệ thuật > và chọn những gì bạn muốn video bìa hoạt hình
- - 8 bình luận
CHUYÊN MỤC
  • Bình Luận